Czym jesteśmy?

 

     Nasza fundacja,  "Instytut Badań Komplementarnych – Tajemnice wieków", jest pierwszą w Polsce, oficjalnie działającą organizacją pozarządową, zajmującą się prowadzeniem badań nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z pochodzeniem i rozwojem cywilizacji ludzkiej na Ziemi, nieznanymi i niezrozumiałymi przejawami naszej rzeczywistości a także niewyjaśnionymi zjawiskami psychofizycznymi, wykorzystującą w tym celu całe spectrum niekonwencjonalnych metod poznawczo-badawczych. W tym, jasnowidzenie, psychometrię i mediumizm itp.

 

     Zasadniczym celem naszej fundacji jest odkrywanie tajemnic związanych z historią rozwoju człowieka w oparciu o ludzkie doświadczenia, wiedzę i zjawiska, które nie poddają się naukowemu wyjaśnieniu. Intencją Instytutu jest również uświadomienie środowisku naukowemu i szerokiej opinii publicznej korzyści płynących z wykorzystania zdolności paranormalnych w prowadzeniu wszelkiego rodzaju badań naukowych, historycznych i archeologicznych, oraz aktywne w nich uczestnictwo.

 

     Nasze działania są skierowane także na kreowanie pozytywnego wizerunku Instytutu, jako wiarygodnej i poważanej instytucji, której znaczenie i rozwój są istotne dla pełnego zrozumienia natury człowieka i otaczającego go świata. A także na rozpowszechnianie wiedzy psychotronicznej i pokrewnej oraz praktyczne wykorzystywanie jej dla dobra ludzkiego i  środowiska.

 

     Zakres kompetencji naszego Instytutu jest nieograniczony. Swoimi badaniami obejmujemy wszystkie aspekty dotyczące nie tylko tajemnic przeszłości, ale także dziedziny związane z szeroko rozumianą parapsychologią, ezoteryką, kryptozoologią, ufologią i anomalistyką(zakres badań obejmujący miejsca, w których występują różnorodne anomalie), temporologią(dziedzina zajmująca się badaniem anomalii i zawirowań w czasie), speleologią i  poszukiwaniem cennych złóż naturalnych....

 

Instytut swe cele realizuje przez:

 

  1. Prowadzenie prac badawczych, oświatowych oraz programów naukowych,

  2. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów naukowych i oświatowych związanych z działalnością Instytutu i prowadzonymi pracami badawczymi,

  3. Współpracę w zakresie wymiany informacji z podobnymi organizacjami na świecie,

  4. Zgłaszanie inicjatyw do władz administracyjnych wszystkich szczebli.

  5. Upowszechnienie wiedzy o prowadzonych badaniach i ich wynikach za pośrednictwem wszelkich nośników medialnych,

  6. Wydawanie broszur tematycznych,

  7. Działania oświatowe i popularyzatorskie.


 

     Wszyscy zainteresowani pragnący wesprzeć działania "Instytutu Badań Komplementarnych - Tajemnice Wieków", mogą pomóc poprzez wpłaty na konto bankowe:(podamy  wkrótce).........

Przekazaną nam kwotę można odliczyć od dochodu.

  • Osoby fizyczne, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art.26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym  od Osób Fizycznych),

  • Osoby prawne, mogą odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej   10% uzyskanego dochodu (art.18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).


    Na dowodzie wpłaty należy napisać: "Wpłata na cele statutowe fundacji" lub "Darowizna na rzecz fundacji". Dowód wpłaty należy zachować.

   Instytut nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Nie można więc przekazywać nam 1 procentu od podatku!